SMEdu_สพม.33 รุ่นที่ 2

แนะนำบล๊อกครู สพม.33 รุ่นที่ 2
04

ครูจันทิรา เกตุโสระ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์

01ครูรัชดา

ครูรัชดา บุราคร
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 

02ทาริณีย์

ครูทาริณีย์  บุญคล้อย
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
โรงเรียนสวายวิทยาคาร

03

นางสาวทัศรินทร์  บุญพร้อม
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนตานีวิทยา  อ.ปราสาท  จ.สุรินทร์

05

ครูพิทักษ์  ทวีแสง
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โรงเรียนรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

 06
ครูชำนาญ  เกตุสุระ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม.33

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s